вторник, 8 май 2012 г.

Oлайт България - партньор на сдружение "Балкани"

Нашите приятели от сдружение "Балкани" ни изпратиха няколко снимки от своята работа.
Става въпрос за 2 годишно мече, на което са взети ДНК проби и е поставен специален GPS/GSM нашийник. Той служи за следене на местоположението  на мечето, и постоянно изпраща данни за местоположението му.

Сдружение "Балкани" високо оценяват качествата на продукцията на OLIGHT, която използват от скоро при ежедневната си работа.